Esbjerg 1940-1945

Den 9. april 1940 om formiddagen blev Esbjerg besat af tyske tropper. Fra alle tre værn, fra søsiden via havnen, fra luften med flyvemaskiner på flyvepladsen og fra landsiden med motoriserede enheder. Tyskerne bevægede sig i løbet af dagen op gennem landet og sikrede havne, flyvepladser og andre strategiske mål.

På flyvepladsen begyndte man at forberede en kraftig udbygning, så den kunne håndtere tungere lufttrafik. Udbygningen af flyvepladsen var kun begyndelsen på tyskernes planer for brugen af Esbjerg. Esbjerg inkl. Fanø endte som et “Verteidigungsbereit” (forsvarsområde) og blev gennem hele krigen kraftigt udbygget til, at kunne holde stand mod hvis der kom en vest allieret invasion i området.

Fra starten var Esbjerg et flådestøttepunkt hvor marinen dominerede. Men luftvåbnet havde også en del personel på flyvepladsen. Senere fik Hæren overtaget da der kom større kontingenter infanteri som skulle bemande perimeterforsvaret af Esbjerg med støttepunkter ved indfaldsveje. Marinen styrede igennem hele krigen luftforsvaret.

På Fanø havde den tyske hær flere kystbatterier samt en spærrelinje tværs over øen som skulle forsvare det vigtige marine artilleri der var placeret der. i det tilfælde at der kom landgang på den sydlige del af øen.

Ved Blåvand var den tyske marine ved at opstillet tungt kystbatteri med 38cm kanoner monteret i svære bunkers. Batteriet blev aldrig færdigt men skulle have indgået som en del af

Verteidigungsbereit Esbjerg.

Tyskerne massive tilstedeværelse i Esbjerg og på Fanø satte sine præg, og overalt i byen og på øen kan man i dag finde spor af tyskernes forsvarsværker med mere. Ved krigens slutning var Esbjerg/Fanø et af de absolut stærkeste befæstede områder i Danmark.

På disse sider vil foreningen løbende oprette undersider med historiske data fra de forskellige stillinger rundt om i Esbjerg. Herunder kommer snart et kort over Esbjerg hvor det med tiden bliver interaktivt så det bliver muligt at klikke sig ind på de forskellige stillinger for at kunne læse mere.