Foreningen

I 1988 startede det daværende Skov- & Naturstyrelsen projektet; ““Registrering af betonbefæstningsanlæg 1848 – 1945” og under ledelse af Orlogskaptajn Peter Thorning Christensen blev alle tyske fæstningsanlæg i Danmark registreret.

Registreringen foregik ved hjælp dertil oprettede registreringsgrupper, udelukkende bestående af frivillige der stillede deres arbejdskraft og fritid til rådighed for projektet. En af disse registreringsgrupper var Besættelsestidshistorisk Selskab Esbjerg (BHSE). Gruppen registrerede anlæggene i Esbjerg/Fanø området, den daværende Esbjerg kommune.

Registreringen i Esbjerg området og Fanø blev afsluttet i 1995 og i 1998 afslutter Skov- & Naturstyrelsen projektet. Projektet skulle blandt andet bruges til at de forskellige myndigheder kunne få overblik over de enkelte anlæg og deres tilstand samt bruges til at finde frem til bevaringsværdige anlæg der kunne have kulturhistorisk interesse i fremtiden og styrelsen havde håbet at de daværende amter og kommunerne ville medtage disse anlæg i deres planer for en bevaring og formidling. Af projektet afkom også rapporten om de bevaringsværdige anlæg; “II. Verdenskrigs Kulturspor” (ISBN-nr: 87-7279-144-6).

BHSE flere registreringsgrupper fortsatte deres arbejde efter projektet var afsluttet men i år 2000 nedlagde BHSE sig selv. Mange af de frivillige havde dog oparbejdet en stor viden indenfor feltet og flere af dem er i dag stadig aktive rundt om i landet.

En af disse fra BHSE, nu Foreningen Esbjerg i Atlantvolden, er Torben Thorsen som gennem mange år har arbejdet på at videreformidle den viden. Han har gennem de mange år indsamlet op i mod 200 vidneberetninger samt forsket i tyskernes bevægelser i området under krigen. På Fanø oprettedes foreningen Fanø i Atlantvolden i 1999 og de har i dag en meget aktiv forening med fokus på befæstningsanlæggene på Fanø. Med foreningerne, Foreningen Esbjerg i Atlantvolden og Fanø i Atlantvolden, er denne del af historien dækket godt ind

I 2010 slog han sig sammen med Morten Jensen. De to går sammen om at få lanceret en række publikationer som i skrivende stund består af værket “Esbjerg Flyveplads 1940 til 1945”. I 2012 gendanner de sammen med en række andre interesserede foreningen BHSE med henblik på at få formidlet deres viden.

Foreningen er i dag i udvikling og flere medlemmer kommer til. Foreningen ønsker at formidle historien som udspillede sig i tiden 1940-45 i og omkring Esbjerg. Dette gælder alle aspekter, lige fra modstand og hverdag til besættelsesmagten og befæstningsanlæggene.

Denne formidling ønsker vi at udøve gennem publikationer, web og guidede ture m.m. Derudover består foreningsarbejdet i dag også af arkivsøgning og decideret feltarbejde med kortlægning og registrering af de fysiske beviser for tidsperioden.