Foreningen

Foreningstur til Fanø, hvor formanden deler ud af sin store viden

Vi er en meget alsidig forening med medlemmer i alle aldre og fra alle samfundslag. Vi har dog en fælles fascination for Anden Verdenskrig og tysk bunkere. Historienørder og betontosser, vi bliver kaldt lidt af hvert, men Foreningen Esbjerg i Atlantvolden er et frirum, hvor der er højt til loftet (Gælder dog ikke i alle bunkerne) og masser af plads til at nørde. Det er der flere og flere der finder ud af, og derfor har medlemstallet været stødt opadgående i de sidste par år.

Foreningen beskæftiger sig med mange ting. Alt fra arkivsøgning og gennemgang af gamle tyske dokumenter, til decideret feltarbejde, hvor vi udgraver bunkere, opmåler dem og finder, registrerer og indsamler effekter, som tyskerne skulle have efterladt. Derudover arrangerer vi flere gange om året foreningsture, hvor vi tager ud og ser på bunkere, eller besøger ligesindede foreninger andre steder i landet.

Foreningen ønsker at formidle historien som udspillede sig i tiden 1940-45 i og omkring Esbjerg. Dette gælder alle aspekter, lige fra modstand og hverdag til besættelsesmagten og befæstningsanlæggene. Denne formidling ønsker vi at udøve gennem publikationer, foredrag og guidede ture m.m.

Vi har et par meget kompetente medlemmer, der har brugt rigtig mange timer på at undersøge tyskernes færden, gøren og laden under krigen. Dette er dog absolut ikke et krav, for at komme med i foreningen. De andre medlemmer nyder bare godt af den ekspertviden, når foreningen er samlet.