Links

Foreningens officielle Facebook side:

Foreningen Esbjerg I Atlantvolden

 

Samarbejdspartnere:

Bunkermuseet Bunker 75665

Bunkeren på Tarp Byvej. Se Helene og Jens’ arbejde med at restaurere deres helt egen bunker, beliggende i deres baghave.

Lignende foreninger:

www.bsth.dk

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred. Foreningen er en af de oprindelige registreringsgrupper. Foreningen laver et stort arbejde med registreringen og formidling af befæstningsanlæg i Nordjylland. Foreningen har desuden et stort samarbejde med Museumscenter Hanstholm.

Foreningen Fanø I Atlantvolden

Forening på Fanø der beskæftiger sig med med befæstningsanlæggene på øen. De laver et stort formidlingsarbejde og har store museumsplaner.